Liikunnanohjauksen perustutkinto (180 osp) Ruka–Vuokatti -monimuotokoulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa vankan pohjan liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialan moninaisiin työtehtäviin. Kehityt liikunta-alan ammattilaiseksi, jonka osaamisen ytimessä ovat liikunnan ohjaaminen, liikuntaneuvonta ja liikuntaympäristöjen kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen.

Opintoihisi sisältyy:

 • erilaisten liikuntamuotojen ja -lajien harjoittelua ja ohjaamista.
 • yksilöllisten liikunta- ja hyvinvointiohjelmien suunnittelua ja ohjaamista tai valmentamista.
 • liikunta- ja kilpailutapahtumien järjestämistä.
 • vapaavalintaisia tutkinnonosia, joilla voit täydentää ja syventää ammatillista osaamistasi.

Lisäksi perehdyt vuorovaikutustaitoihin ja pääset opiskelemaan ihmisen anatomian ja fysiologian perusteita. Valinnaisissa opinnoissa voit syventyä terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon. Meillä voit sisällyttää tutkintoosi myös uimavalvojan, uinninopettajan tai vaikkapa hiihdonohjaajan opinnot. Valinnaisuuden avulla pääset hankkimaan juuri sellaisen ammattitaidon, jota tarvitset ja joka sinulle on mielekäs.

Opintojen sisällöt perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin, joihin voit perehtyä tarkemmin tästä.


Opintojen toteutus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se koostuu ammatillisista tutkinnonosista (145 osp) sekä kaikille yhteisistä yhteiskunnallisten aineiden, kielten ja matematiikan opinnoista (35 osp).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opinnoissa edetään. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suunnitellaan myös opintojen aikataulu. Arviolta opinnot kestävät kahdesta kolmeen lukuvuotta. Opinnot voi suorittaa oppisopimuksella ja valittavana on myös täysin etänä opiskeltava koulutusvaihtoehto.

Tutkinto suoritetaan tutkinnonosittain näytöillä, joissa opinnoissa ja muualla hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä sekä työtehtävien kirjallisina tai kuvallisina suunnitelmina ja raportointeina.

Opinnot toteutetaan strukturoituna monimuotokoulutuksena. Opinnot rakentuvat:

 • päivittäisestä opiskelusta ja oppimisesta liikunta-alan työpaikalla joko koulutus- tai oppisopimuksella.
 • viikoittaisista opiskeluryhmän yhteisistä ohjaus- ja oppimistuokioista (etä- tai lähiosallistumismahdollisuus).
 • henkilökohtaisesta oppimisesi ohjauksesta.
 • muutaman kerran lukukaudessa toteutettavista intensiivisistä ja toiminnallisista nelipäiväisistä lähiopetusjaksoista Rukalla tai Vuokatissa. Jaksoilla syvennytään monipuolisesti erilaisten liikuntataitojen ja -muotojen harjoitteluun Rukan ja Vuokatin elämyksellisissä toimintaympäristöissä.

Kainuun ammattiopistossa opiskelijalla on valittavana erilaisia opintopolkuja. Voit painottaa opinnoissasi yrittäjyyttä, tähdätä jatko-opintoihin korkeakouluun, vahvistaa taitojasi toimia kansainvälisissä ympäristöissä tai yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opinnot. Tutustu polkuvaihtoehtoihin täältä.


Majoitus ja kuljetus

Oppivelvolliset opiskelijat

Kuusamon alueella opiskeleville ja majoitusta tarvitseville oppivelvollisille järjestetään maksuton majoitus KAO Kuusamon toimipaikan asuntolassa. Rukalla järjestettäville lähiopetusjaksoille on maksuton kuljetus Kuusamosta päivittäin. Myös Vuokatissa pidettäville lähiopetusjaksoille järjestetään maksuton majoitus ja kuljetus.    

Muut opiskelijat

Muut opiskelijat järjestävät majoituksensa ja matkansa itse. Jos KAO Kuusamon asuntolassa on tilaa, voi opiskelija hakea sieltä asuntolapaikkaa. Kelan matkatuesta ja muista opintososiaalisista eduista opiskelija voi kysyä lisätietoja KAO:n opintosihteeriltä.  

Rukan lähiopetuspäivien osalta opiskelija voi tiedustella majoitusta sopimushinnoin Scandic hotelli Rukahovista. 

Vuokatin lähiopetusjaksojen osalta opiskelija voi tiedustella majoitusta Vuokatti Sportilta:

Majoitus opiskelupäivinä 

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä opiskelijahinnoin Vuokatti Sportissa. Opiskelija varaa tarvitsemansa majoituksen lähijaksojen ajaksi hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua Vuokatti Sportin myyntipalvelusta, myyntipalvelu@vuokattisport.fi tai 08 6191 500. Ohessa tämänhetkiset hinnat, jotka ovat voimassa toistaiseksi ja muutokset ovat mahdollisia syksystä 2022 alkaen. 

 • majoitus jaetussa huoneessa 40 €/vrk sis. aamiainen
 • 1 hh-lisä 30 €/vrk

Ruokailut

Oppisopimusopiskelijoita lukuun ottamatta kaikki opiskelijat saavat maksuttoman lounaan koulupäivinä tai vaihtoehtoisesti maksetaan ateriakorvaus.   

Vuokatin lähiopetusjaksojen osalta opiskelija voi tiedustella ruokailua Vuokatti Sportilta. Ohessa tämänhetkiset hinnat, jotka ovat voimassa toistaiseksi ja muutokset ovat mahdollisia syksystä 2022 alkaen:

Ruokailut opiskelupäivinä Vuokatissa

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla opiskelijahinnoin Vuokatti Sportin Ravintola O’laksessa. Ruokailut maksetaan O’laksen kassalle, samalla tulee esittää opiskelijakortti. 

aamiainen 9 €
keittolounas 9,50 €
lounas 11,50 €
päivällinen 17,00 €


Hakeminen

Haku opintoihin on auki ja opintoihin haetaan jatkuvan haun sähköisen lomakkeen kautta.

Opinnot ovat maksuttomia.

Pääset tästä KAO:n Ruka-Vuokatti JATKUVAN HAUN LOMAKKEELLE. Valitse toimipaikaksi Kuusamo ja hae jatkuvassa haussa. >>


Kuusamon asuntolapaikan hakeminen

Opiston alueella on oppilaitosasuntola, johon haetaan paikkaa asuntolaohjaajalta sähköisellä asuntolahakulomakkeella. Täytä lomake kohdasta Opiskelija-asunnot asuntolassa -> Hae asuntolapaikkaa Kuusamosta:

ASUNTOLAHAKULOMAKE >>


Tiedustelut

Kehittäjä, opettaja
Jaana Kari
Puh. 044 715 7080
jaana.kari@vuokattisportacademy.fi


Liikunnanohjauksen perustutkinnnon monimuotototeutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto Ruka–Vuokatti – suoritetaan monimuotokoulutuksena, eli se palvelee niin ensimmäistä tutkintoaan suorittavaa kuin alaa vaihtavaa tai osaamistaan täydentävää opiskelijaa. Opinnot sopivat erinomaisesti myös heille, jotka haluavat yhdistää oman urheilu-uran ja tutkintoon tähtäävän opiskelun.

Opinnot toteutetaan strukturoituna monimuotokoulutuksena ja tutkinto on halutessaan mahdollista opiskella myös täysin etänä. Opintojen perustana on paikkaan sitomaton etäopetus ja -ohjaus sekä työelämässä tapahtuva opiskelu. Lisäksi opinnot sisältävät intensiivisiä lähiopetusjaksoja Rukan ja Vuokatin elämyksellisissä olosuhteissa. Toiminnallisilla ja käytännönläheisillä intensiivijaksoilla pääset kokeilemaan ja oppimaan erilaisia liikuntamuotoja sekä tapaamaan opiskelutovereitasi. Yhteisöllinen opiskelu, liikunnan ja urheilun huippuolosuhteet sekä asiantuntevat opettajamme inspiroivat sinua kehittymään ja auttavat saavuttamaan tavoitteesi.

Opiskelijat valitaan liikunnallista osaamista mittaavalla pääsykokeella. Lisätietoja opinnoista, sekä linkki hakulomakkeeseen löytyvät lisätiedot opinnoista-sivulta.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA >>

KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>


Urheilijan lihashuolto -hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa 45 osp

Vahvista osaamistasi urheilijoiden hierojana 

Urheilijan lihashuolto –tutkinnon osa on suunniteltu urheilijoiden ja aktiivisesti liikuntaharrastavien henkilöiden parissa työskenteleville hierojille. Opit arvioimaan urheilijan lihashuollon tarpeita ja asettamaan lihashuollolle tavoitteet, jotka nivoutuvat osaksi harjoitus- ja kilpailuohjelmaa. Perehdyt tavallisimpiin urheiluvammoihin ja opit niiden ennaltaehkäisyä ja hoitamista. Pääset myös opettelemaan erilaisia teippaustekniikoita. Lisäksi opit soveltamaan hieronnan tekniikoita urheilijan lihashuollossa ja käyttämään spesifejä urheiluhieronnan tekniikoita kuten faskia-tekniikoita ja triggerpiste-käsittelyä. Koulutuksessa käydään läpi myös muita lihashuoltoon liittyviä menetelmiä kuten passiivisia venytystekniikoita. Lisäksi syvennät taitojasi ohjata urheilijaa omatoimiseen lihashuoltoon.


Opiskele joustavasti monimuotokoulutuksessa

Hieronnan erikoisammattitutkintoon sisältyvä tutkinnon osa Urheilijan lihashuolto toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu kahden päivän mittaisista lähiopiskelujaksoista (pe-la) Vuokatissa sekä omatoimisesta etäopiskelusta ja hieronnan harjoittelusta. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on aiemmin suoritettu Hieronnan ammattitutkinto ja SORA-lainsäädännön mukainen terveydentila. Lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää mahdollisuutta toimia vähintään kahden urheilijan tai aktiiviliikkujan lihashuollon vastuuhenkilönä koulutuksen ajan.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen oppimisen ja kehittymisen suunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen kokonaisuus ja aikataulu. Urheilijan lihashuolto tutkinnon osan suorittaminen kestää noin puoli vuotta ja ajoittuu elokuu – joulukuu väliselle ajanjaksolle.

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2024.


Opintojen aikataulu

Urheilijan lihashuollon kevään lähipäivät:

 • 25.-26.1.
 • 15.-16.2.
 • 21.-22.3.
 • 18.-19.4.
 • 23.-24.5.

Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä

Urheilijan lihashuolto –tutkinnon osaan liittyvä osaaminen ja ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä. Näytöt suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti.


Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan.

Opiskelijoiden etuihin kuuluu Vuokatti Sportin suorituspaikkojen kuten esimerkiksi hiihtotunnelin ja ensilumenladun maksuton käyttö. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojen aikana avoimen yliopiston opintoja opiskelijahinnoin.

Majoitus opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä opiskelijahinnoin Vuokatti Sportissa. Opiskelija varaa tarvitsemansa majoituksen lähijaksojen ajaksi hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua Vuokatti Sportin myyntipalvelusta, myyntipalvelu@vuokattisport.fi tai 08 6191 500

 • majoitus jaetussa huoneessa 40 €/vrk sis. aamiainen
 • 1 hh-lisä 30 €/vrk

Ruokailut opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla opiskelijahinnoin Vuokatti Sportin Ravintola O’laksessa. Ruokailut maksetaan O’laksen kassalle, samalla tulee esittää opiskelijakortti.

aamiainen 9 €
keittolounas 9,50 €
lounas 11,50 €
päivällinen 17,00 €


Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku.

Jos sinulla on työpaikka ja työnantajasi on sitoutunut oppisopimuskoulutukseen, niin voit opiskella myös oppisopimuksella.

Pääset tästä KAO:n sivuille jatkuvan haun SÄHKÖISELLE HAKULOMAKKEELLE >>


Tiedustelut

Opettaja
Päivi Vähäsöyrinki
Puh. 044 715 9667
paivi.vahasoyrinki@vuokattisportacademy.fi

Opinto-ohjaaja
Päivi Haverinen
Puh. 044 797 0832
paivi.haverinen@kao.fi


Kaikki yhteystietomme löydät tästä.


Urheilijan lihashuolto – Tutkinnon osa hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Tervetuloa opiskelemaan urheilijan lihashuoltoa Vuokatti Sport Academyn aktiiviseen ja inspiroivaan oppimisympäristöön. Kampuksellamme kohtaat huippu-urheilijoiden arjen ja innostut oppimaan asiantuntevien opettajiemme ohjauksessa. Teemme yhteistyötä Vuokatti – Ruka Urheiluakatemian kanssa ja koulutuksessa pääset tutustumaan eri urheilulajien nuorten urheilijoiden lihashuoltoon. Opit arvioimaan urheilijan lihashuollon tarpeita, laatimaan lihashuollon yksilöllisen suunnitelman ja toteuttamaan urheilijan lihashuoltoa suunnitelman mukaisesti.

Urheilijan lihashuolto -koulutus on 45 osaamispisteen laajuinen koulutuskokonaisuus ja kuuluu yhtenä tutkinnon osana hieronnan erikoisammattitutkintoon. Pääsyvaatimuksena koulutukseen on aiemmin suoritettu hieronnan ammattitutkinto (AT) ja alan terveydentilavaatimukset. Opinnot järjestää Kainuun ammattiopisto.

Urheilijan lihashuolto – tutkinnon osan suorittamiseen johtava koulutus toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, joten voit opiskella oman työsi, muun opiskelusi tai urheilu-urasi ohessa. Koulutukseen on jatkuva haku. Sähköinen hakulomake ja lisätiedot koulutuksesta löytyvät lisätiedot -sivulta.

LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA >>

KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>


Terveydentilavaatimukset Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnossa

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä määritellyissä tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa tehtävissä tai opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

(Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017)


Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Vahvista osaamistasi valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä!

Valmennuksen erikoisammattitutkinto on suunniteltu vaativissa valmennustehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille. Koulutus soveltuu esimerkiksi seurojen päävalmentajille, urheiluakatemioiden valmentajille, nuorten olympiavalmentajille sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun edistäjille. Koulutus sopii erinomaisesti myös liikunta-alan yrittäjille tai yrittäjiksi aikoville ja kansainvälisiin valmennustehtäviin suuntaaville.

Koulutus lisää valmiuksiasi:

 • suunnitella ja organisoida valmennusta, valmennustiimejä ja johtaa henkilöstöä.
 • toimia urheilijakeskeisen ja kokonaisvaltaisen valmennuksen asiantuntijana.
 • kehittää urheilun toimintaympäristöjä ja valmennusjärjestelmiä.
 • huolehtia valmennustoiminnan taloudesta.
 • huolehtia valmennustoiminnan laadusta käyttäen tiedolla johtamista.
 • toimia myönteisellä tavalla erialisissa vuorovaikutustilanteissa ja mediassa.
 • valmentaa huippu-urheilijaa.
 • työskennellä kansainvälisissä valmennustehtävissä.
 • analysoida omaa osaamista ja kehittää itseä tavoitteellisesti.

Opiskele joustavasti monimuotokoulutuksessa

Valmennuksen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, joka koostuu lähiopiskelujaksoista Vuokatissa, etäopiskelusta sekä työssäoppimisesta omassa valmennustyössä.  Opintojen suorittaminen edellyttää mahdollisuutta toimia valmennustehtävissä tai valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä opintojen ajan. Lisäksi pääsyvaatimuksena on aiemmin suoritettu Valmentajan ammattitutkinto tai muissa opinnoissa tai valmennustyössä hankittu vastaava osaaminen. Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa henkilökohtainen oppimisen ja kehittymisen suunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja suunnitellaan opintojen kokonaisuus ja aikataulu. Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja tavanomaisesti tutkinnon suorittamiseen menee 1,5 – 2 vuotta.


Opintojen sisältö

Valmennuksen erikoisammattitutkintoon johtavat opinnot perustuvat Opetushallituksen laatimiin Valmennuksen erikoisammattitutkinnon perusteisiin, joihin voit tutustua tästä. Lähijaksoilla opiskellaan tiimioppimisen menetelmin aidoissa valmennuksen oppimisympäristöissä.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta tutkinnonosasta, jotka ovat:

Valmennustoiminnan johtaminen, 60 osp

Urheilijakeskeinen valmentaminen, 60 osp

Lisäksi tutkintoon sisältyy kolme valinnaista tutkinnonosaa, joista valitaan yksi. Valinnaiset tutkinnonosat ovat:

Urheilutoiminnan kehittäminen, 60 osp

Toimiminen valmennuksen kansainvälisissä toimintaympäristöissä, 60 osp

Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen, 60 osp


Ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ja osaaminen osoitetaan näytöillä tutkinnonosittain käytännöntyötehtäviä tehden. Tutkinnonosasta riippuen näyttö voi olla myös kirjallinen tuotos ja suullinen esitys. Näytöt suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti.

Opintojen aikataulu

Tutkintoon johtavan koulutuksen lähijaksot toteutetaan tutkinnonosittain, joten jokaisen opiskelijan lähijaksot määräytyvät hänen valintojensa kautta. Koulutukseen sisältyy 11 kaksipäiväistä lähijaksoa. Lähijaksot toteutetaan Vuokatissa 1–2 kk välein. Kaikkien lähijaksojen suorittamiseen menee aikaa reilu 1,5 vuotta.

Syksyn 2023 lähiopetuksen aikataulut:

27.-28.11.2023 Näyttöseminaari

Kevään 2024 lähiopetuksen aikataulut:

22.-23.1.2024

18.–19.3.2024

9.–10.4.2024

27.–28.5.2024 Näyttöseminaari

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.


Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan. Opiskelijoiden etuihin kuuluu Vuokatti Sportin suorituspaikkojen kuten esimerkiksi hiihtotunnelin ja ensilumenladun maksuton käyttö opintojen ajan.

Ammattitutkintostipendi, opintotuki ja oppisopimus

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä tietyin ehdoin. Lisätietoa stipendeistä löydät Työllisyysrahaston sivuilta. Opiskelijat voivat hakea koulutukseen opintotukea Kelalta / aikuisopintotukea Työllisyysrahastosta. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksena. Tässä tapauksessa ota yhteys kehittäjä Jaana Kariin ennen opintojen alkamista.

Majoitus opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä opiskelijahinnoin Vuokatti Sportissa. Opiskelija varaa tarvitsemansa majoituksen lähijaksojen ajaksi hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua Vuokatti Sportin myyntipalvelusta, myyntipalvelu@vuokattisport.fi tai 08 6191 500

 • majoitus 40 €/vrk sis. aamiainen
 • 1 hh-lisä 30 €/vrk

Ruokailut opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla opiskelijahinnoin Vuokatti Sportin Ravintola O’laksessa. Ruokailut maksetaan O’laksen kassalle, samalla tulee esittää opiskelijakortti.

 • aamiainen 9 €
 • keittolounas 9,50 €
 • lounas 11,50 €
 • päivällinen 17,00 €

 


Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Pääsyvaatimuksena on suoritettu valmentajan ammattitutkinto tai vastaava osaaminen. Opiskelija voi suorittaa vain yhtä ammattitutkintoa kerrallaan. Opinto-oikeuden saatuasi voit aloittaa opinnot uuden tutkinnonosan alkaessa. Jos sinulla on työpaikka ja työnantajasi on sitoutunut oppisopimuskoulutukseen, niin voit opiskella myös oppisopimuksella.

Pääaset tästä KAO:n sivuille täyttämään jatkuvan haun HAKULOMAKKEEN >>


Tiedustelut

Kehittäjä, opettaja
Jaana Kari
Puh. 044 715 7080
jaana.kari@vuokattisportacademy.fi

Opinto-ohjaaja
Päivi Haverinen
Puh. 044 797 0832
paivi.haverinen@kao.fi


Valmennuksen erikoisammattitutkinto valmennuksen huippuosaajille!

Tervetuloa Vuokatti Sport Academyyn kouluttautumaan valmennuksen huippuammattilaiseksi. Koe Vuokatti Sportin inspiroiva oppimisympäristö ja luo itsellesi arvokas urheilutoimijoiden verkosto. Vahvista osaamistasi valmennuksen parhaiden asiantuntijoiden ohjauksessa ja etene urallasi erikoisammattitutkinnon siivittämänä!

Valmennuksen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus toteutetaan joustavasti monimuotokoulutuksena, joten voit opiskella oman valmennustyösi ohessa. Koulutukseen on jatkuva haku ja otamme uusia opiskelijoita aina uuden tutkinnon osan alkaessa tammikuussa ja elokuussa. Hae mukaan Lisätiedot koulutuksesta -sivulta löytyvällä hakukaavakkeella.


Keväällä 2024 Urheilijakeskeinen valmentaminen tutkinnon osassa opettavat mm. Jyväskylän yliopiston huippuasiantuntijat!

 • Huippu-urheilijan valmentaminen: Kehittämispäällikkö, LitT Olli Ohtonen, JYU
 • Naisurheilun erityiskysymyksiä: Yliopistonlehtori, LitT Ritva Mikkonen
 • Sukupuolten moninaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheilussa: Yliopistonlehtori, dosentti Marja Kokkonen, JYU
 • Teknologian käyttö urheiluvalmennuksessa: Yliopistotutkija, LitT Jarmo Piirainen, JYU
 • Hermolihasjärjestelmän adaptaatiot ja väsymismekanismit: Yliopistonopettaja, LitM Samuli Nevanperä
 • Urheilijan ravitsemus: Ravitsemusasiantuntija, valmentaja, ETM Kaisa Sali, Vuokatti – Ruka urheiluakatemia
 • Nuoren huippu-urheilijan kokonaisvaltainen valmentaminen: U 20 maastohiihtomaajoukkueen valmentaja Jaakko Halonen, Vuokatti – Ruka urheiluakatemia
 • Kestävyyden testaaminen laboratorio-olosuhteissa: Testauspäällikkö Jyrki Uotila, Vuokatti Sport

Lisätiedot ja hakuohjeet löydät alla olevasta linkistä. Tervetuloa mukaan!

 LISÄTIEDOT Valmennuksen erikoisammattitutkinnosta >>

 KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>


Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Liikuntaneuvoja (AT)

Opiskele liikuntaneuvonnan ammattilaiseksi

Tervetuloa opiskelemaan Liikuntaneuvojaksi Vuokatti Sport Academyn inspiroivaan ympäristöön. Täällä koet huippu-urheilun sykkeen ja nautit itsesi kehittämisestä ja aktiivisesta opiskelijan arjesta! 

Vuokatti Sport Academyssä Liikunnan- ja valmennuksen ammattitutkinnon liikunnan osaamisalan opinnot toteutetaan monimuotokoulutuksena. Koulutus koostuu noin kerran kuukaudessa Vuokatissa järjestettävistä lähijaksoista, itsenäisestä etäopiskelusta sekä verkko-opinnoista. Lisäksi työskentelet aidoissa liikunta- alan työpaikoissa työssäoppimisjaksoilla. Monimuoto-opiskelu sopii hyvin myös sinulle, joka haluat hankkia uuden ammatin ansiotyön tai urheilun ohessa.  

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaan opiskelija etenee opinnoissaan. Aikaa opintojen suorittamiseen 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintona pääosin käytännön työtehtävinä työssäoppimisjaksojen yhteydessä ja niiden kirjallisina suunnitelmina ja raportointeina.  


Opintojen sisältö

Lähijaksoilla tutustut monipuolisesti eri liikuntamuotoihin ja lajeihin, perehdyt ihmisen anatomian ja fysiologian perusteisiin sekä opit ohjaamaan liikuntaa erilaisille yksilöille ja ryhmille.  Pääset myös tutustumaan liikuntatapahtumien järjestämiseen.  Etäopinnoissa viet oppimiasi asioita käytäntöön ohjaamalla liikuntaa erilaisilla asiakkaille tai vaikkapa osallistumalla liikuntatapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnoissa opit myös huolehtimaan liikuntatilanteiden turvallisuudesta. 

Liikunnan ja valmennuksen liikunnan osaamisalan ammattitutkintoon johtavat opinnot perustuvat Opetushallituksen laatimiin ammattitaitovaatimuksiin ja opintojen perusteisiin. Opintojen laajuus on 150 osaamispistettä ja tutkinto rakentuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä syventävästä tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisuuden kautta pääset hankkimaan juuri sellaisen ammattitaidon, jota tarvitset ja joka sinulle on mielekäs.

Pakollinen tutkinnon osa (30 osp):

• Liikunnan toimintaympäristössä toimiminen

Syventävät tutkinnon osat (60 osp), joista valitaan yksi:

• Lasten liikunnan edistäminen

• Nuorten liikunnan edistäminen

• Aikuisten liikunnan edistäminen

Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp), joista valitaan kaksi:

• Liikuntayrittäjänä toimiminen

• Liikunnan ohjelmapalvelussa toimiminen

• Yksilöllinen liikunnan ohjaaminen

• Yhdistyksessä toimiminen

• Tutkinnon osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta

Valinnaiset tutkinnon osat tarjoavat sinulle mahdollisuuden viedä liikunta-alan osaamista haluamaasi suuntaan. Valitsemalla yksilöllisen liikunnanohjauksen, saat valmiuden työskennellä henkilökohtaisena valmentajana erilaisissa yksilöasiakkaiden muutosprosesseissa. Suoritettuasi tutkinnon osan hyväksytysti, olet oikeutettu urheiluopistojen PT-sertifikaattiin. Sertifikaatin saaminen edellyttää lisäksi koko Liikunnan osaamisalan ammattitutkinnon suorittamista. 

Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, voit valita liikunta-alan yrittäjänä toimiminen – tutkinnon osan. Tutkinnon osan suoritettuasi osaat suunnitella liikunta-alan yrityksen toimintaa sekä ymmärrät liiketoiminnan peruskäsitteet. Lisäksi sinulla on mahdollisuus valita yhdistyksessä toimimisen tai liikunnan ohjelmapalvelussa toimimisen tutkinnon osat.  


Opintojen aikataulu

Tutkintoon johtavan koulutuksen lähijaksot toteutetaan tutkinnonosittain, joten jokaisen opiskelijan lähijaksot määräytyvät hänen valintojensa kautta. Seuraavat tutkinnon osat, joille otetaan uusia opiskelijoita, alkavat maaliskuussa 2024 ja elokuussa 2024.

Maaliskuussa alkavaan tutkinnon osaan hakeutuminen viimeistään viikolla 8/2024.


Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan. Opiskelijoiden etuihin kuuluu Vuokatti Sportin suorituspaikkojen kuten esimerkiksi hiihtotunnelin ja ensilumenladun maksuton käyttö opintojen ajan. 

Ammattitutkintostipendi, opintotuki ja oppisopimus

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä tietyin ehdoin. Lisätietoa stipendeistä löydät Työllisyysrahaston sivuilta. Opiskelijat voivat hakea koulutukseen opintotukea Kelalta / aikuisopintotukea Työllisyysrahastosta. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksena. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin ennen opintojen alkamista.

Majoitus opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä opiskelijahinnoin Vuokatti Sportissa. Opiskelija varaa tarvitsemansa majoituksen lähijaksojen ajaksi hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua Vuokatti Sportin myyntipalvelusta, myyntipalvelu@vuokattisport.fi tai 08 6191 500

majoitus jaetussa huoneessa 40 €/vrk sis. aamiainen
1 hh-lisä 30 €/vrk

Ruokailut opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla opiskelijahinnoin Vuokatti Sportin Ravintola O’laksessa. Ruokailut maksetaan O’laksen kassalle, samalla tulee esittää opiskelijakortti.

aamiainen 9 €
keittolounas 9,50 €
lounas 11,50 €
päivällinen 17,00 €


Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Uudet ryhmät aloittavat vuosittain maaliskuussa ja elokuussa. Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään harrastuksen tai työn kautta saatua kokemusta alalta. Liikunta-alan ohjauskokemus tai työpaikka katsotaan hakijalle eduksi. Opiskelija voi suorittaa vain yhtä ammattitutkintoa kerrallaan. Jos sinulla on työpaikka ja työnantajasi on sitoutunut oppisopimuskoulutukseen, niin voit opiskella myös oppisopimuksella.

Pääset tästä KAO:n sivuille liikunnan osaamisalan SÄHKÖISELLE JATKUVAN HAUN HAKULOMAKKEELLE >>


Tiedustelut

Opettaja
Sanna Pakkala-Juntunen
Puh. 040 5425 222, sanna.pakkala-juntunen@vuokattisportacademy.fi

Opettaja
Piia Kotikumpu
Puh. 044 715 7568
piia.kotikumpu@vuokattisportacademy.fi

Opinto-ohjaaja
Päivi Haverinen
Puh. 044 797 0832
paivi.haverinen@kao.fiLiikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Valmentaja

Opiskele valmennuksen ammattilaiseksi 

Tervetuloa opiskelemaan valmennuksen ammattilaiseksi Vuokatti Sport Academyn inspiroivaan ympäristöön. Nykyaikainen huippuvalmennus on ryhmätyötä ja siksi yhteisöllisyys ja tiedon yhteinen tuottaminen ja jakaminen ovat tärkeitä periaatteita valmentajaopintojemme toteutuksessa. Opiskelijat pääsevät keskustelemaanoppimaan toisiltaan ja verkostoitumaan eri lajien valmentajakollegojensa kanssa. Lisäksi käytämme asiantuntijoita alustamaan eri aiheista ja tuomaan ajantasaista tietoa valmennuksen käytännöistä. Opintoihin sisältyy käytännön harjoittelua; valmentamista sekä urheilijan roolissa valmennus- ja testaustilanteisiin osallistumista. Toiminnallisuus tekee opiskelusta vaihtelevaa ja syventää oppimista. Kaikessa toiminnassamme hyödynnämme Vuokatti Sportin huippu-urheiluun suunniteltuja olosuhteita ja Olympiavalmennuskeskuksen tiivistynyttä osaamista.  


Opintojen sisältö

Valmennuksen osaamisalan Valmentajan tutkintoon johtavat opinnot perustuvat Opetushallituksen laatimiin Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnon Valmennuksen osaamisalan perusteisiin, joihin voit tutustua tästä.

Koulutus (150 osp) rakentuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta (60 osp) ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta (90 osp).   

Pakollinen tutkinnon osa (60 osp):

• Ammatillinen toiminta valmentajana

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp):

• Lasten valmentaminen

• Nuorten valmentaminen

• Aikuisten valmentaminen


Opintojen aikataulu

Tutkintoon johtavan koulutuksen lähijaksot toteutetaan tutkinnonosittain, joten jokaisen opiskelijan lähijaksot määräytyvät hänen valintojensa kautta.

Valinnainen tutkinnon osa (lapset, nuoret, aikuiset)

Seuraava aloitus elokuussa 2024.


Kustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelija vastaa mahdollisten oppikirjojen ja muiden oppimateriaalien hankkimisesta sekä majoitus-, ruokailu- ja matkakuluistaan. Opiskelijoiden etuihin kuuluu Vuokatti Sportin suorituspaikkojen kuten esimerkiksi hiihtotunnelin ja ensilumenladun maksuton käyttö opintojen ajan.

Ammattitutkintostipendi, opintotuki ja oppisopimus

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkinnon suorittaneille stipendejä tietyin ehdoin. Lisätietoa stipendeistä löydät Työllisyysrahaston sivuilta. Opiskelijat voivat hakea koulutukseen opintotukea Kelalta / aikuisopintotukea Työllisyysrahastosta. Opinnot voi suorittaa myös oppisopimuksena. Tässä tapauksessa ota yhteyttä opintosihteeriin ennen opintojen alkamista.

Majoitus opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus yöpyä opiskelijahinnoin Vuokatti Sportissa. Opiskelija varaa tarvitsemansa majoituksen lähijaksojen ajaksi hyvissä ajoin ennen lähijakson alkua Vuokatti Sportin myyntipalvelusta, myyntipalvelu@vuokattisport.fi tai 08 6191 500

 • majoitus jaetussa huoneessa 40 €/vrk sis. aamiainen
 • 1 hh-lisä 30 €/vrk

Ruokailut opiskelupäivinä

Lähiopetuspäivien aikana opiskelijoilla on mahdollisuus ruokailla opiskelijahinnoin Vuokatti Sportin Ravintola O’laksessa. Ruokailut maksetaan O’laksen kassalle, samalla tulee esittää opiskelijakortti.

 • aamiainen 9 €
 • keittolounas 9,50 €
 • lounas 11,50 €
 • päivällinen 17,00 €

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Opintojen suorittaminen edellyttää valmennustyössä toimimista ja valmennuksen itsenäistä kehittämistä. Tämän vuoksi opintojen suorittaminen edellyttää mahdollisuutta toimia opintojen aikana valmentajana. Aiemman valmentajakokemuksen lisäksi opiskelijalla tulee olla liikunta-alaan liittyvät perustiedot ja esimerkiksi suoritettuna oman lajin valmentajakoulutuksia. Opinto-oikeuden saatuasi voit aloittaa opinnot uuden tutkinnonosan alkaessa. Jos sinulla on työpaikka ja työnantajasi on sitoutunut oppisopimuskoulutukseen, niin voit opiskella myös oppisopimuksella.

Pääset tästä KAO:n sivuille valmennuksen osaamisalan SÄHKÖISELLE JATKUVAN HAUN HAKULOMAKKEELLE >>


Tiedustelut

Opinto-ohjaaja
Päivi Haverinen
Puh. 044 797 0832
paivi.haverinen@kao.fi