Liikunnanohjauksen perustutkinto (180 osp) Ruka–Vuokatti -monimuotokoulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto antaa vankan pohjan liikunta-, urheilu- ja hyvinvointialan moninaisiin työtehtäviin. Kehityt liikunta-alan ammattilaiseksi, jonka osaamisen ytimessä ovat liikunnan ohjaaminen, liikuntaneuvonta ja liikuntaympäristöjen kehittäminen sekä tapahtumien järjestäminen.

Opintoihisi sisältyy:

  • erilaisten liikuntamuotojen ja -lajien harjoittelua ja ohjaamista.
  • yksilöllisten liikunta- ja hyvinvointiohjelmien suunnittelua ja ohjaamista tai valmentamista.
  • liikunta- ja kilpailutapahtumien järjestämistä.
  • vapaavalintaisia tutkinnonosia, joilla voit täydentää ja syventää ammatillista osaamistasi.

Lisäksi perehdyt vuorovaikutustaitoihin ja pääset opiskelemaan ihmisen anatomian ja fysiologian perusteita. Valinnaisissa opinnoissa voit syventyä terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon. Meillä voit sisällyttää tutkintoosi myös uimavalvojan, uinninopettajan tai vaikkapa hiihdonohjaajan opinnot. Valinnaisuuden avulla pääset hankkimaan juuri sellaisen ammattitaidon, jota tarvitset ja joka sinulle on mielekäs.

Opintojen sisällöt perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin, joihin voit perehtyä tarkemmin tästä.


Opintojen toteutus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja se koostuu ammatillisista tutkinnonosista (145 osp) sekä kaikille yhteisistä yhteiskunnallisten aineiden, kielten ja matematiikan opinnoista (35 osp).

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti opinnoissa edetään. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suunnitellaan myös opintojen aikataulu. Arviolta opinnot kestävät kahdesta kolmeen lukuvuotta. Opinnot voi suorittaa oppisopimuksella ja valittavana on myös täysin etänä opiskeltava koulutusvaihtoehto.

Tutkinto suoritetaan tutkinnonosittain näytöillä, joissa opinnoissa ja muualla hankittu ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä sekä työtehtävien kirjallisina tai kuvallisina suunnitelmina ja raportointeina.

Opinnot toteutetaan strukturoituna monimuotokoulutuksena. Opinnot rakentuvat:

  • päivittäisestä opiskelusta ja oppimisesta liikunta-alan työpaikalla joko koulutus- tai oppisopimuksella.
  • viikoittaisista opiskeluryhmän yhteisistä ohjaus- ja oppimistuokioista (etä- tai lähiosallistumismahdollisuus).
  • henkilökohtaisesta oppimisesi ohjauksesta.
  • muutaman kerran lukukaudessa toteutettavista intensiivisistä ja toiminnallisista nelipäiväisistä lähiopetusjaksoista Rukalla tai Vuokatissa. Jaksoilla syvennytään monipuolisesti erilaisten liikuntataitojen ja -muotojen harjoitteluun Rukan ja Vuokatin elämyksellisissä toimintaympäristöissä.

Kainuun ammattiopistossa opiskelijalla on valittavana erilaisia opintopolkuja. Voit painottaa opinnoissasi yrittäjyyttä, tähdätä jatko-opintoihin korkeakouluun, vahvistaa taitojasi toimia kansainvälisissä ympäristöissä tai yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opinnot. Tutustu polkuvaihtoehtoihin täältä.


Hakeminen

Haku opintoihin on auki ja opintoihin haetaan jatkuvan haun sähköisen lomakkeen kautta. Opinnot alkavat elokuussa 2022. Lisätietoja majoituksesta, ruokailusta yms. opintoihin liittyvistä käytännön järjestelyistä päivitetään tammi-helmikuussa 2022. Opinnot ovat maksuttomia.

JATKUVAN HAUN LOMAKE >>

Takaisin ylös