Vastuullisuus|

Me Vuokatti Sportilla uskomme, että nykyajan matkailun tulisi olla mahdollisimman vastuullista. Siksi olemme sitoutuneet ottamaan käyttöön erilaisia käytäntöjä ja toimintatapoja, jotka edistävät vastuullisuutta toiminnassamme sekä alueellamme. Tavoitteenamme on vuoden 2024 aikana saavuttaa sekä Green Key -merkki että Sustainable Travel Finland -sertifikaatti. Nämä arvostetut tunnustukset ovat meille tärkeitä, sillä ne osoittavat sitoutumisemme kestävään matkailuun ja ympäristövastuuseen.

Lisäksi olemme osa Urheiluopistot ry:n vastuullisuusohjelmaa, ja urheiluopisto-statuksemme myötä vastuullamme on myös toteuttaa urheiluopistoille ja valmennuskeskuksille laadittua antidopingohjelmaa yhdessä SUEKin kanssa.

Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja noudattamaan tiukentuvia kestävän kehityksen standardeja, jotta voimme tarjota vieraillemme entistäkin vastuullisemman kokemuksen. Alle olemme listanneet lisätietoja vastuullisuusteoistamme sekä tavoitteistamme. Tervetuloa mukaan matkaamme kohti kestävämpää matkailua!

Sustainable Travel Finland – polkumme

Visit Finland on kehittänyt matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -ohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland -merkin, jotta matkailuelinkeino pystyy vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja kasvamaan jatkossakin. Sustainable Travel Finland- merkki on osoitus arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä kestävän matkailun eteen. Merkin saaneet yritykset ovat huomioineet toiminnassaan niin ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen kuin taloudellisenkin kestävyyden. Merkki kertoo yrityksen vastuullisuudesta sekä siitä työstä, jota vastuullisuuden eteen tehdään.

STF-merkin tavoitteita on:

  • edistää kestävää matkailua Suomessa.
  • helpottaa ja yhtenäistää viestintää
  • helpottaa matkailijoiden kestäviä valintoja
  • edistävään kestävän matkailun yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Meidän tavoitteenamme on saavuttaa STF-merkki vuoden 2024 aikana, ja teemme aktiivisesti tekoja sen eteen, että tavoitteemme toteutuisi. Saadakseen STF-merkin yrityksellä tulee olla jokin ohjelmaan hyväksytty muu ympäristösertifikaatti, ja meidän valintamme on Green Key, josta voit lukea lisää alta.

Takaisin ylös

Green Key-polkumme

Green Key on kansainvälinen matkailualan vastuullisuussertifikaatti, jonka on saanut jo yli 5300 yritystä 68 maassa ympäri maailman. Sertifikaatin kriteeristö perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja sisältää vaatimuksia liittyen ympäristökuormituksen pienentämiseen, sosiaalisten hyötyjen lisäämiseen sekä paikallistalouden tukemiseen. Kriteerit ovat käytännönläheisiä ja huomioivat tehokkaasti matkailualan ominaispiirteet.

Green Key on myös vastuullisuusohjelma: osallistujayritykset sitoutuvat toimintansa jatkuvaan kehittämiseen ja raportoivat siitä vuosittain tehtävän jatkohakemuksen yhteydessä. Ohjelma tarjoaa osallistujille henkilökohtaista neuvontaa sekä koulutusta ja viestintämateriaaleja. Toiminnan laatu varmennetaan säännöllisillä, paikan päällä tehtävillä auditoinneilla. Sertifikaatin myöntää ulkopuolinen, riippumaton Green Key -tuomaristo.

Meidän polkumme kohti Green Key-sertifikaattia on alkanut vuonna 2023 ja tavoitteenamme on hakea Green Key-sertifikaattia syksyllä 2024. Työ sertifikaatin saamiseksi on siis parhaillaan käynnissä ja olemme päässeet tekemään konkreettisia tekoja merkin saamiseksi.

Olemme esimerkiksi:

 • asentaneet kuristimet hanoihin ja suihkuihin, jotta veden virtauksen voimakkuutta saadaan hillittyä
 • vaihtaneet valaisimemme led- lamppuihin
 • asentaneet ravintolaamme ruokahävikkimittarin, joka kannustaa ihmisiä ruokahävikin pienentämiseen
 • lisänneet paikallisten toimijoiden tuotteita valikoimiimme

Takaisin ylös

Urheiluopistoverkoston vastuullisuusohjelma

Vuokatti Sport kuuluu yhteen 11:sta suomen urheiluopistosta. Urheiluopistojen toimintakokonaisuudella on keskeinen rooli liikunnan, urheilun ja terveyden edistämisen ammattilaisina ja osaamisen tuottajina. Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka yksi keskeinen tehtävä on luoda edellytyksiä lasten ja nuorten liikkumiseen. Toteutamme tätä tehtävää kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutusta, tapahtumia ja leirejä kaiken ikäisille liikkujille

Urheiluopistoissa tehdään pitkäjänteistä työtä vaikuttavan hyvinvoinnin ja terveellisen arjen edistämiseksi ja rakentamiseksi. Fyysisen hyvinvoinnin ohella verkosto edistää vastuullista yhteiskuntaa ja elämäntapaa kestävän kehityksen mukaisesti. Urheiluopistoverkostolla on oma vastuullisuusohjelma, jossa on sovellettu YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda2030), Olympiakomitean Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa ja SUEKin Urheiluopistojen antidopingohjelmaa.

Takaisin ylös

SUEK-yhteistyö

Vuokatti Sport on sitoutunut yhdessä muiden urheiluopistojen kanssa toteuttamaan urheiluopistoille ja valmennuskeskuksille laadittua antidopingohjelmaa yhteistyössä SUEKin kanssa. Pyrimme edistämään urheiluopistoissa tapahtuvaa puhtaan urheilun ja reilun pelin sääntöjen mukaista toimintaa, joka näkyy urheilijalle esimerkiksi niin, että meillä majoittuessaan urheilija hyväksyy huonetietojen luovutuksen dopingtestaajille.

SUEK yhteistyössä olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme urheilun eettisiä periaatteita, Suomen antidopingsäännöstöä ja toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaatioiden kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä. Olemme myös sitoutuneet olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli epäilemme tai havaitsemme urheilukilpailujen manipulointia, sitoudumme ilmoittamaan siitä välittömästi työnantajalle sekä SUEKille.

Lisätietoja yhteistyöhön liittyen löydät:

SUEK:in sivuilta

Urheiluopistot ry:n sivuilta

Muita antidopingiin liittyvä sivustoja:

ILMO epäiltyjen dopingrikkeiden ilmoittamiseen

KAMU-lääkehaku

Dopinglinkki

Takaisin ylös

Vastuullinen Vuokatti     

Vastuullisuudesta puhutaan paljon, mutta me yhdessä Vuokatin muiden matkailuyritysten kanssa haluamme pelkän puheen sijaan myös tehdä vastuullisia asioita. Vuokatin matkailualueen vahvuus on monipuolinen luonto sen neljässä eri vuodenajassa ja näiden neljän vuodenajan pysyminen vaatii konkreettisia tekoja.

Olemme sitoutuneet kehittämään ja edistämään kestävää matkailua ja Vuokatin alueen tavoitteena on olla STF-merkin saanut matkailukohde vuoden 2025 aikana. Tämä edellyttää alueen matkailuyritysten vastuulliseen toimintaan sitoutumista, jonka lisäksi vähintään 51% kansainvälistä matkailutoimintaa tekevistä yrityksistä tulee olla läpikäynyt STF-polun ja saanut merkin.
Miksi? Kuluttajien ja potentiaalisten työntekijöiden tietoisuus lisääntyy kaiken aikaa, minkä vuoksi yritykset eivät voi enää jäädä pois tästä junasta.

Takaisin ylös