Tutkintokoulutukset|

Liikunnasta ammatti. Vuokatti Sport Academy tarjoaa opiskeluusi ajantasaisen tiedon, alan huippuosaajat sekä ainutlaatuisen oppimisympäristön täynnä inspiraatiota. Tutkintokoulutuksiin on jatkuva haku.

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Liikunnanohjauksen perustutkinnossa on kolme osaamisalaa: Liikunnan palvelutuotannon osaamisala, Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala ja Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala. Tutkintonimike on Liikuntaneuvoja.

Liikuntaneuvoja

  • ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille
  • hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä
  • antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena
  • laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia
  • järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia

Liikuntaneuvojat työskentelevät liikunnan ohjaajina, liikuntaneuvojina, ryhmäliikunnan ohjaajina, kuntosaliohjaajina, uimavalvojina, soveltavan liikunnan ohjaajina, työhyvinvoinnin edistäjinä, valmentajina, iltapäivätoiminnan ohjaajina, liikunnallisten elämyspalvelujen ohjaajina ja tuottajina sekä Personal Trainereina. Tyypillisiä työympäristöjä ovat esimerkiksi kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset, uimahallit, urheiluseurat ja -järjestöt, urheiluopistot, yritykset ja muut liikuntapalveluja tuottavat organisaatiot. Liikuntaneuvoja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon voi suorittaa joko oppilaitoksessa tapahtuvana päiväopiskeluna, näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Vuokatin Urheiluopisto toimii Suomen hiihdonopettajat ry:n pääkoulutuspaikkana, joten sinulla on opintojen aikana mahdollisuus osallistua hiihdonopettajakoulutukseen ja edetä vaikka kansainväliseen hiihdonopettajapätevyyteen asti (International Ski Instructors Association).

Opiskelu on kokopäiväistä ja kestää henkilökohtaistamisesta riippuen peruskoulupohjaisena keskimäärin 2 ½-3 vuotta ja ylioppilaspohjaisena 1½-2 vuotta.

Vuoden 2019 koulutus käynnistyy elokuussa 2019.

  LISÄTIEDOT KOULUTUKSESTA >>

  KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>

Haku tähän koulutukseen valtakunnallisessa yhteishaussa keväällä 2019 ja jatkuva haku suoraan oppilaitokseen.

Huhtikuussa järjestetään liikunta-alalle aikoville Preppauskurssi, josta lisätietoja täältä.

 

Back to top

Liikunnan ammattitutkinto

Liikunnan ammattitutkinto (LAT) on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva ammattitutkinto, jossa koulutuksessa, työssä tai muissa yhteyksissä hankittu ammattitaito osoitetaan näyttöjen avulla. Tutkinnon suorittaneet saavat valmiudet toimia liikunta ja vapaa-ajan organisaatioissa, yrityksissä, erilaisissa projekteissa, sosiaali- ja terveysalan palveluksessa sekä itsenäisinä yrittäjinä. Opiskelivat kykenevät osallistumaan liikuntapalveluiden järjestämiseen ja väestön liikunnallisen elämäntavan edistämiseen erilaisissa toimintaympäristöissä.

Liikunnan ammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (lähijaksot Vuokatissa), joten voit suorittaa tutkinnon työn tai muun opiskelun yhteydessä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019.

Lisätietoja alkavasta koulutuksesta löydät tästä.

  SÄHKÖINEN HAKULOMAKE >>

  KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>

Koulutukseen on jatkuva haku.

Back to top

Hierojan ammattitutkinto

Saat hyvät valmiudet työskennellä koulutettuna hierojana liikunta-, terveys- ja sosiaalialan asiakaspalvelutehtävissä, joko itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa.

Hierojan ammattitutkintoon valmistava koulutuksemme on urheiluhierojapainotteinen. Opiskelujen aikana pääset hyödyntämään urheilu- ja liikunta-alan verkostojamme kartoittaessasi opiskelun jälkeistä aikaa (lajiliitot, urheiluseurat, maajoukkueet). Opiskelun voit suorittaa joko päiväopiskeluna tai monimuoto-opiskeluna. Päiväopiskeluna kesto on 9 kk ja monimuoto-opiskeluna 1,5 vuotta.

Seuraavat koulutukset alkavat

Päiväopiskeluna elokuussa 2019,  lisätietoja tästä

Monimuoto-opiskeluna tammikuussa 2019lisätietoja tästä

Koulutuksiin on jatkuva haku.

  SÄHKÖINEN HAKULOMAKE >>

  KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>

Back to top

Valmentajan ammattitutkinto

Valmentajan ammattitutkintoon (VAT) tähtäävän koulutuksen tavoitteena on parantaa suomalaisten aktiivivalmentajien tieto-taitotasoa vastaamaan huippu-urheilun jatkuvasti kasvaviin ja muuttuviin haasteisiin, sekä nostaa suomalaisen valmennustyön yhteiskunnallista arvostusta. Koulutuksessamme huomioidaan kokonaisvaltainen valmennusnäkökulma, joukkue- ja yksilölajit sekä ravintovalmennus.

Koulutus toteutetaan hieman yli vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joten voit suorittaa tutkinnon työn tai muun opiskelun yhteydessä.

Seuraava koulutus alkaa elokuussa 2019. 

 LISÄTIEDOT / HAKU >>

 KOULUTUKSEN TERVEYDENTILAVAATIMUKSET >>

Back to top

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto (150 osp)

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia liikuntapaikkojenhoitajana ulko- ja sisäliikuntapaikkojen hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä. Liikuntapaikkojenhoitaja osaa toimia vaihtelevissa liikuntaympäristöissä eri vuodenaikoina suunnitellen työtehtävät sää- ja käyttöolojen mukaisesti. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittaneella on taito käyttää liikuntapaikkojen hoidossa käytettäviä koneita ja laitteita turvallisesti sekä tehdä ennakoivat huoltotyöt liikuntapaikkojen päällysteiden, pintamateriaalien, valaistuksen, LVI- ja informaationtekniikan vaatimusten mukaisesti. Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset suorituspaikoille ja osaa opastaa asiakkaita liikuntapaikkojen turvalliseen käyttöön. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia liikuntapaikkojenhoitajana julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinnon valmistava koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (lähijaksot Vuokatissa), joten voit suorittaa tutkinnon työn tai muun opiskelun yhteydessä. Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Seuraava koulutus alkaa helmikuussa 2019

Lisätietoja alkavasta koulutuksesta löydät tästä.

  SÄHKÖINEN HAKULOMAKE >>

Koulutukseen on jatkuva haku.

Back to top

Fysioterapeutti (AMK) 210 op, Savonia-ammattikorkeakoulu

Fysioterapeutti (AMK) koulutuksen toinen ryhmä aloittaa opiskelut Vuokatissa elokuussa 2019. Koulutuksen järjestää Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vuokatti Sportin kanssa. Haku koulutukseen järjestetään erillishakuna keväällä 2019. Kaksivaiheinen pääsykoe järjestetään Vuokatissa huhti-toukokuussa 2019.

2018 syksyllä alkaneen koulutuksen esite tästä

Päivitämme uuden esitteen lokakuun 2018 aikana.

Back to top

Koulutuspalaute – SPORT ACADEMY

Kiitos osallistumisestasi koulutukseemme. Kerro ystävällisesti kokemuksistasi, jotta voimme kehittää palveluitamme entisestään paremmin sinua ja muita liikunta-alalle pyrkiviä palveleviksi. Palautelomakkeeseen pääset alla olevien linkkien kautta:

KOULUTUSPALAUTE>>

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI>>

Back to top