Fluor testing/Fluoritestaus

Vuokatin Skandinavia cupin kilpailuissa on fluoritestaus jokaisena kilpailupäivänä. Testaus tehdään lähtö- ja maalialueen välittömässä läheisyydessä olevalla suljetulla alueella.  Ennen starttia tapahtuvassa testauksessa mahdollinen fluorilöydös johtaa urheilijan eväämiseen kyseisen päivän kilpailusta (NPS, not permitted to start). Samaan lopputulokseen johtaa myös suksien liian myöhäinen tuonti testauspaikalle. Kilpailun jälkeinen fluorilöydös taasen johtaa urheilijan tuloksen mitätöimiseen (DSQ, disqualified)

Ennakkovalmistelut (urheilija / huolto):

Kilpailupäivänä:

 • Merkkaa kilpaparisi (molemmat sukset) kisajärjestäjiltä ennakkoon saatavilla tarroilla. Merkkaus tarrassa tulee olla selkeä ja tehty ”permanent”-tussilla.
 • Tarrassa tulee olla kilpailunumerosi (bib) ja suksiparin valmistenumeron 4 viimeistä numeroa (ski)
 • Aseta tarrat kuiviin suksiin, siteen alapuolelle.

Kilpailualueella:

 • Nouda kilpailunumerosi ja ajanottotransponderisi kilpailualueelta.
 • Pue kilpailunumero yllesi ja kiinnitä transponderisi.
 • Toimita suksesi (vain yksi pari sallittu) fluoritestausalueelle määräaikaan mennessä. Määräajat suksien toimittamiseksi ilmoitetaan kilpailuinfossa ja jjoht kokouksissa.
 • Esitä kilpailunumerosi fluoritestaus–toimitsijalle suksiasi tuodessasi.
 • Suksitarrojen tarranumeron tulee vastata kilpailunumeroasi.

Fluoritestaus:

 • Kaikki suksiparit kuljetetaan testausteltan lävitse lähtöjärjestyksen mukaisessa järjestyksessä.
 • Testin jälkeen fluorittomat sukset kuljetetaan suksien noutoalueella olevaan telineeseen, josta ne on urheilijan noudettavissa n. 5min ennen starttia. Esitä kilpailunumerosi, niin toimitsija ojentaa sinulle suksiparisi.
 • Fluorilöydös johtaa uusintamittaukseen. Mikäli sekin osoittaa merkkejä fluorista, suksipari pannaan sivuun eikä urheilija saa lupaa startata kilpailussa. Fluoritestaajat ilmoittavat asiasta joukkueen johdolle, urheilijalle ja kilpailun tuomarineuvostolle.
 • Kilpailun jälkeen suksia testataan uudestaan; parhaiten sijoittuneet sekä random-otannalla. Etenkin sunnuntain yhteislähtökilpailuissa testaaminen painottuu kilpailun jälkeiseen testaamisen.
 • Lisätietoa: https://hiihtoliitto.fi/hiihtoliitto/fluorittomuus/

SUKSIEN FLUORITESTAUS ENNEN KILPAILUJA

Kilpailun järjestäjä tarjoaa suksien ennakkotestausta torstaina, perjantaina ja lauantaina.  Ennakkotestaus on pääasiassa tarkoitettu niille urheilijoille, jotka eivät tänä kautena ole vielä olleet fluoritestauksen piirissä. Kutakin urheilijaa kohden testiin saa tuoda lähtökohtaisesti kaksi (2) suksiparia ruuhkien välttämiseksi. Tavoitteena on vain varmentaa puhdistuksen onnistuminen.

Testit järjestetään Hiihtotunnelin lipunmyynnin toimistossa seuraavasti:

Torstaina klo 14.30-17.30 ja klo 19-20:15 välisenä aikana. Vain luistelusuksien testaus.

Perjantaina klo 16.00-17.30 ja klo 19-20.15. Vain perinteisen tyylin sukset.

Lauantaina klo 17:30-19. Vain luistelusukset.

TARRAT

Kisaan tarkoitetut sukset tarroitetaan urheilijan/huoltajan toimesta ao. tarroilla (kuva), joita saa järjestäjältä etukäteen. Naisten sarjoissa kilpalevien sukset pinkeillä tarroilla ja miesten sarjassa hiihtävien sukset sinisellä tarroilla. Tarroihin lisätään kilpanumero (kohtaan BIB) ja maatunnus (BOL, EST, FIN, NOR, SWE, UKR) kohtaan SKI: Tarrat kiinnitetään sukseen kantapään alapuolelle.

KILPAPARIN TUONTI LÄHTÖALUEELLE

Kilpasukset voidaan tuoda lähtöä edeltävään testiin joko urheilijan tai huoltajan toimesta, määräaikaan mennessä:

 • väliaikalähdöt: 30min ennen omaa starttia
 • sprintin alkuerävaihe: 15min ennen oman erän alkua
 • Sukset voi toimittaa aikaisintaan 45 min ennen ensimmäistä starttia.

Suksissa täytyy olla tarrat ja tarroissa kilpailijan lähtönumero sekä maatunnus.

Kuva: Suksiin tulevat tarrat. Kiinnitä kuiviin suksiin.

FLUOR TESTING

During the Vuokatti Scandinavia Cup competitions, there will be fluorine testing on every competition day. The testing will take place in a closed-off area immediately adjacent to the start and finish area. Any detection of fluorine in the pre-race testing will result in the athlete being denied participation in the competition for that day (NPS, not permitted to start). The same consequence will result from the late submission of skis for testing. A post-race fluorine detection, on the other hand, will lead to the disqualification (DSQ) of the athlete’s result.

Preparation (athlete / service):

Clean your skis thoroughly of fluorine waxes and residues multiple times. Use wax removers, non-fluorinated waxes, brass brushes, and scrapers for this purpose.

Avoid using old brushes or similar tools for ski maintenance or cleaning that might contain traces of fluorine.

On the competition day:

Mark your competition skis (both) with stickers provided in advance by the organizers. The marking on the sticker must be clear and done with a permanent marker.

The sticker should contain your race number (bib) and the last 4 digits of the ski pair’s production number (ski).

Place the stickers on dry skis, below the binding.

At the competition area:

Collect your bib number and timekeeping transponder from the competition area.

Wear your bib number and attach the transponder.

Submit your skis (only one pair allowed) to the fluorine testing area before the specified deadline. Deadlines for ski submission will be announced in the competition information and team meetings.

Present your bib number to the fluorine testing official when submitting your skis.

The sticker number on the skis must match your bib number.

Fluorine Testing:

All ski pairs will pass through the testing tent in the order of the start list.

After the test, skis without fluorine will be taken to a rack in the ski pick-up area, available for athletes to collect approximately 5 minutes before the start. Present your bib number, and the official will hand over your ski pair.

A positive fluorine test will lead to a retest. If this also indicates the presence of fluorine, the ski pair will be set aside, and the athlete will not be allowed to start the competition. The official fluorine testers (EC) will inform the team management, the athlete, and the competition’s jury about this.

Post-competition, skis will undergo testing again, focusing on the top finishers and random sampling. Especially inSunday’s mass start races, emphasis will be placed on post-race testing.

PDF_ Scandinavia Cup _fluoritestausinfo_FIN

PDF_ Scandinavia Cup_fluor testing process_ENG

FLUOR TESTING PRIOR TO COMPETITION / OPTIONAL

The competition organizer offers ski pre-testing on Thursday, Friday, and Saturday. Pre-testing is primarily intended for athletes who have not yet been included in the fluor testing this season. Each athlete (or athlete’s representative) can bring a maximum of two (2) pairs of skis per athlete. This is done to avoid congestion. The goal is to only confirm the success of the cleaning procedures.

The tests will be held at the ticket office of the Ski Tunnel as follows:

Saturday from 5:30-7pm. Only skating skis.

STICKERS

Skis intended for the race will be labeled by the athlete/team member with the following stickers (image), which can be obtained from the organizer in advance. Skis for the women’s events will be labeled with pink stickers, and skis for the men’s events will be labeled with blue stickers. The stickers will have the race number added to the “BIB” section and the country code (BOL, EST, FIN, NOR, SWE, UKR) added to the “SKI” section. The stickers will be attached to the skis below the heel/binding.

SKI DELIVERY TO THE PRE-START TESTING

Skis can be brought to the pre-start test by the athlete or team member, by the deadline:

 • Interval starts: 30 minutes before athlete start
 • Sprint qualifying round: 15 minutes before the start of the specific heat
 • Skis can be delivered as early as 45 minutes before the first start.

Skis must have stickers with the competitor’s start number and country code.

Picture: Stickers for the skis. Attach them to dry skis.

Takaisin ylös