Vuokattiin avattiin maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ampumahiihdon harjoitteluympäristö  

Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikössä Vuokatissa on kehitetty ja otettu käyttöön maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ampumahiihdon harjoittelu- ja testausympäristö. Uudessa harjoitteluympäristössä ampumahiihtäjien suoritusta voidaan ensimmäistä kertaa mitata ulkona aidossa ampumatilanteessa tätä varten kehitetyssä “konttilaboratoriossa”. 

Sisätiloissa tapahtuvassa ampumaharjoittelussa ei voida käyttää kovia panoksia, mutta ulos rakennetussa, turvallisuuskysymykset tarkkaan huomioivassa harjoittelu- ja testausympäristössä tämä on mahdollista. Kovapanosammunnassa voidaan mitata aseen laukeamisessa ampujan olkapäähän kohdistuva voima eli rekyyli, joka liikauttaa asetta ja ampujaa ja vaikuttaa olennaisesti ammuntasuoritukseen. Mittaukset tehdään ampumapaikan yhteydessä sijaitsevassa kontissa, jossa on tarvittava laitteisto.

Ampumarata ja kontti sijaitsevat Vuokatin alamaastossa hiihtoputken päässä. Harjoittelupaikan sijainti on saanut urheilijoilta kiitosta. Ampumapaikalle tullaan nousun jälkeen ja urheilijat pääsevät näin ollen ampumaan nousun aiheuttaman rasituksen jäljiltä.

Ampumahiihtokontin ansiosta Vuokattiin on syntynyt täysin uudenlainen ampumahiihdon ja ammunnan harjoittelu- ja testausympäristö, jonka uskotaan lisäävän urheilijoiden kiinnostusta Vuokatin hiihdon ja hiihtoharjoittelun keskittymää kohtaan Suomessa ja kansainvälisesti.

“Nyt valmistunut ampumahiihtokontti ja -rata mahdollistavat ammunnan harjoittelun erilaisilla kuormitusvariaatioilla sekä urheilijan testauksen aidossa ampumatilanteessa. Valmistunut rata on prototyyppi, jonka kehittämistä jatkamme Vuokatissa”, hankkeen projektipäällikkö Antti Leppävuori Vuokatin liikuntateknologian yksiköstä kertoo.

“Lisäksi rataa voidaan käyttää ampumahiihdon ja ammunnan teknisten laitteiden tuotekehitykseen ja patruunatestaukseen”, Leppävuori lisää.

Ensimmäisenä testauskohteena ovat uudet elektroniset ampumahiihtotaulut tämän vuoden aikana.

 

Turvallisuuskysymykset huomioitu tarkkaan

Kontin ja ampumaradan sijainti Vuokatin hiihtomaastossa on tuonut aivan erityisen huomion hankkeen turvallisuuskysymyksiin. Ampumapaikalle on rakennettu sektorikulissit, joilla laukaus ohjataan maalitauluun ja varmistetaan, että luoti ei voi lähteä kontista yli tai sivulta ohi ja se pysyy hallitusti ampuma-alueella. Ampujalla on ehdoton määräys, että hän lataa aseen vasta aseen osoittaessa maalitauluun. Rakennusvalvonta ja viranomaiset ovat hyväksyneet idean isän Pauli Harjulan turvallisuusratkaisun.

Ampumahiihtokonttihanke on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikön (JYU-Vuokatti), Suomen Ampumahiihtoliiton, Suomen Olympiakomitean, Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian ja Vuokatin urheiluopiston kanssa. Nimensä mukaisesti laboratorion mittauskalusto on sijoitettu konttiin, joka sijaitsee Vuokatin alamaastossa hiihtoputken päässä. Lisäksi uutena teknologiana on hankittu osumapisteen tunnistava taululaite (Finnbiathlon OY), niin kutsuttu elektroninen taulu ja tuulimittaristo. Hankinnassa on myös patruunan lähtönopeustutka. Hankittu teknologia on integroitu Vuokatissa kehitettyyn Coachtech-järjestelmään, sekä aiemmissa hankkeissa kehitettyihin ampumahiihdon testausmenetelmiin (ampujan painopisteen määritys, liipaisin paineen mittaus ja tähtäyspisteen liikeradan mittaus).

Hankkeen kustannusarvio on 157 000 €, josta Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen osuus on 113 000 €, yksityisen rahoituksen 26 000 € sekä omarahoitusosuus 18 000 €.

  

KUVATEKSTI: Uuden ampumaradan ampumapaikoilla on sektorikulissit, jotka takaavat suoritusten turvallisuuden. Taustalla kontti, jonka sisällä on laboratoriolaitteisto suoritusten mittaamiseen.

  

Lisätiedot:

Antti Leppävuori, projektipäällikkö
Vuokatin liikuntateknologian yksikkö, Jyväskylän yliopisto
044 03447700, antti.p.leppavuori@jyu.fi

 

Takaisin ylös