Avoin yliopisto | UEF|

Vuokatti Sport Academyn täydennyskoulutuksilla syvennät jo olemassa olevaa ammattitaitoasi. Järjestämme Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) Avoimen yliopiston perusopintoja.

Perusopinnot | UEF

Vuokatti Sport Academyn täydennyskoulutuksilla syvennät jo olemassa olevaa ammattitaitoasi. Järjestämme Itä-Suomen yliopiston (UEF, University of Eastern Finland) Avoimen yliopiston perusopintoja. Opiskele vaikkapa liikuntalääketieteen- ja ravitsemustieteen perusopinnot tukemaan urheilullista ammattitaitoasi tai kiinnostustasi. Koulutukset toteutetaan monimuotokoulutuksina tai verkko-opiskeluna ja opiskelu on pääsääntöisesti ajasta ja paikasta riippumatonta. Perusopintojen jälkeen opiskelua voi jatkaa Avoimessa yliopistossa aineopinnoilla tai hakemalla tutkinto-opiskelijaksi, kandidaatti- tai maisterikoulutukseen.

Lisätietoja kaikista perusopinnoista

opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa
eija.rantala-sorsa@vuokattisport.fi
0505706392

Yhteyshenkilöt Itä-Suomen yliopistossa


Liikuntalääketiede

Suunnittelija Marja-Liisa Niemi
marja-liisa.niemi@uef.fi
0294 457 045

Koulutussihteeri Marjo Mustonen
marjo.mustonen@uef.fi
0294 457 020


Ravitsemustiede
Suunnittelija Marja-Liisa Niemi
marja-liisa.niemi@uef.fi
0294 457 045

Koulutussihteeri Pia Koponen
pia.koponen@uef.fi
0294 457 040

Back to top

Ravitsemustieteen perusopinnot | UEF (25 op)

Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ravintofysiologiaan, ravitsemukseen ja liikuntaan sekä erityisruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

  LUE LISÄÄ >>

  SÄHKÖINEN HAKULOMAKE >>

Back to top

Liikuntalääketieteen perusopinnot | UEF (25 op)

Liikuntalääketieteen perusopinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon, ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä, liikunnan vaikutusta sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sekä liikunnan yhteiskunnallista merkitystä. Perusopintojen jälkeen liikuntalääketieteen opiskelua voi jatkaa Avoimessa yliopistossa aineopinnoilla tai hakemalla tutkinto-opiskelijaksi Terveyden edistäminen, terveystieteiden kandidaatti ja maisterikoulutukseen.

  LUE LISÄÄ >>

  SÄHKÖINEN HAKULOMAKE >>

 

Back to top