Fysioterapeuttikoulutus alkaa Vuokatissa syksyllä 2018

Mediatiedote 19.12.2017

 

Fysioterapeuttikoulutus alkaa Vuokatissa syksyllä 2018

 

Syksyllä 2018 alkaa Vuokatissa fysioterapeutin tutkintoon johtavat polkuopinnot. Koulutuksen järjestää Savonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Vuokatti Sportin ja Kainuun kesäyliopiston kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään sähköisiä opiskelumuotoja ja alueen yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Polkuopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun toimintaa, joten niihin voivat hakea kaikki fysioterapeutin tutkinnosta kiinnostuneet. Avoimen ammattikorkeakoulun vuosimaksu on 250 euroa. Yhtenä kohderyhmänä ovat urheilu-uran eri vaiheissa olevat talvilajien urheilijat, jotka voivat yhdistää opiskelun ja harjoittelun Vuokatin olosuhteissa.

Koulutukseen avataan huhtikuussa polkuopintohaku, jossa valitaan 15 opiskelijaa. Haku on kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe on ennakkotehtävä, jonka perusteella kutsutaan toiseen vaiheeseen. Lopullinen valinta tehdään toisen vaiheen valinta- ja soveltuvuustestin perusteella.

Koulutus alkaa 2018 syyskuun alussa, ja se etenee Savonian Kuopiossa opiskelevan fysioterapeuttiryhmän mukaisesti. Teorialuennot välitetään videovälitteisenä Kainuuseen ja käytännön harjoitukset järjestetään Vuokatti Sportin tiloissa. Kainuun kesäyliopisto tarjoaa tiloja opiskelijoiden ryhmätapaamisille. Harjoittelut voi suorittaa Kainuun alueen yrityksissä ja organisaatioissa.

Lähijaksojen ajoittumisessa otetaan huomioon aktiivisesti urheilevien kilpailukausi, ja opinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan työn opinnollistamista. Vastuu opinnoista ja niiden etenemisestä on opiskelijalla.

Kun opiskelijat ovat suorittaneet yhden vuoden opinnot eli 60 opintopistettä, heillä on mahdollisuus siirtyä Savonian tutkinto-opiskelijoiksi. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi kokonaan Kainuussa.

 

Lisätietoja

Lehtori Anna-Leena Ruotsalainen, anna-leena.ruotsalainen@savonia.fi, puh. 044 785 6488, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Va rehtori Mika Tuononen, mika.tuononen@vuokattisport.fi, puh. 050 527 2507, Vuokatti Sport

 

Va johtaja/rehtori Mira Huotari, mira@kainuunalto.fi, puh. 040 148 8591, Kainuun kesäyliopisto

Takaisin ylös