Kainuun ammattiopisto hakee määräaikaista opettajaa Vuokatin toimipaikkaan ajalle 3.8.2020 – 30.4.2021

Kainuun ammattiopisto hakee määräaikaista opettajaa Vuokatin toimipaikkaan ajalle
3.8.2020 – 30.4.2021.

Opettaja toimii Vuokatti Sportin toimintaympäristössä liikunta-alan tiimissä, joka vastaa liikunnanohjauksen perustutkinnon sekä alan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen opetus- ja ohjaustyöstä. Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tehtävään voi kuulua omaohjaajana toimiminen ja vastaaminen opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista. Tehtävän täsmällinen toimenkuva muovautuu hakijan osaamisen ja kokemuksen perusteella.

Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Arvostamme tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä sekä liikunta-alan koulutusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemista. Odotamme hakijalta laaja-alaista liikuntapedagogista ja -kulttuurista osaamista.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme opetustehtävän kannalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa sekä vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja vähintään kolmen vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä.

Oppilaitoksellamme on toimintaa Kainuussa, Koillismaalla ja ajoittain myös muualla. Tehtävän hoitamisessa ajokortti on välttämätön. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja tulos huumausainetestistä. Tehtävän täytössä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Tehtävän täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungin lomautetut, lomautusuhan ja työnteon keskeytyksen alaiset henkilöt, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani. Kuoreen merkintä ”Liikunta-alan opettaja”.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/liikunta-alan-opettaja-294457-2/

 

Takaisin ylös